Νόμος 4053/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Παροχή πληροφοριών από τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να παρέχονται οι υπόψη πληροφορίες, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας.

 

2. Οι ζητούμενες πληροφορίες, τα χρονικά περιθώρια εντός των οποίων πρέπει να παρέχονται οι υπόψη πληροφορίες, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας πρέπει να είναι ανάλογες των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

3. Οι πληροφορίες σε εφαρμογή του νόμου αυτού που από την εθνική νομοθεσία χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και οι πληροφορίες που παρέχουν άλλες αρχές χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαρακτηρίζονται ομοίως, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.