Νόμος 4056/12 - Άρθρο p

Παράρτημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τα ξενοδοχεία και τουριστικό καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν/ προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, στρατόπεδα, μοναστήρια και ποτάμια, εφόσον δεν αναφέρονται οι αποστάσεις τους από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη Νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν:

 

Πίνακας 1: Ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλην των οικόσιτων ζώων) οπό ξενοδοχεία λοιπά τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, στρατόπεδα, μοναστήρια κ.λ.π. σε m.

Χώροι προστασίας

Αριθμός ισοδύναμων ζώων

<6

6-10

11-20

21-40

41-80

81-160

161-320

321-650

>650

Ξενοδοχεία και άλλα νόμιμα τουριστικά καταλύματα και κατασκηνωτικοί χώροι, στρατόπεδα.

400

400

400

600

800

800

800

800

800

Βιομηχανίες - βιοτεχνίες μη υγειονομικού ενδιαφέροντος με παραγωγικές διαδικασίες άσχετα με τον αριθμό των εργαζομένων.

Χωρίς περιορισμό

χωρίς περιορισμό

χωρίς περιορισμό

150

150

150

150

150

150

Βιομηχανίες - βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα τα οποία απαιτούν υγειονομική προστασία.

100

150

200

250

300

350

400

500

600

Ποτάμια συνεχούς ροής εφόσον χαρακτηρισθούν έτσι από την αρμόδια Επιτροπή.

50

100

150

200

250

250

250

250

250

Μοναστήρια εφόσον δεν έχουν δικές τους οργανωμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Οι αποστάσεις θα καθορίζονται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 1811/1988 (ΦΕΚ 231/Α/1988)

 

Πίνακας 2: Ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πλην των οικόσιτων ζώων) από τα όρια οικισμών, πόλεων, δρόμων, εκπαιδευτηρίων, νοσοκομείων κ.λ.π. σε m.

Χώροι προστασίας

Αριθμός ισοδύναμων ζώων

<6

6-10

11-20

21-40

41-80

81-160

161-320

321-650

>650

- Επαρχιακοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές.

-

-

-

50

100

100

100

100

100

- Εθνικοί δρόμοι.

-

-

-

100

150

150

150

150

150

- Οικισμοί και χωριά μέχρι 500 κατοίκους.

- Εκπαιδευτήρια (από υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να αναγερθούν).

50

100

150

250

400

550

800

800

800

- Οικισμοί και χωριά 501 έως 2000 κατοίκους.

100

150

250

400

550

750

800

800

800

- Πόλεις και κωμοπόλεις 2001 - 5000 κατοίκους.

- Λίμνες, ακτές και παραδοσιακοί οικισμοί.

200

250

400

550

750

800

800

800

800

- Πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5000 κατοίκων.

- Λουτροπόλεις, τουριστικοί χώροι, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα (από υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο ν' ανεγερθούν).

300

400

550

750

1000

1000

1000

1000

1000

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.