Νόμος 4058/12 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Προθετικοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α/1992) υπάγονται και όσοι απέκτησαν τις προϋποθέσεις μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Άδειες, οι οποίες χορηγήθηκαν σε όσους απέκτησαν τις ανωτέρω προϋποθέσεις μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 2072/1992, ισχύουν και δεν επανεξετάζονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 145 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.