Νόμος 4111/13 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Ασφαλιστικών Οργανισμών με την έγκαιρη και ορθή αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισμό των συντάξεων, είτε δεν εφαρμόζουν τις περικοπές σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, θα γίνεται αναστολή της επιχορήγησης τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Αν το μη συμμορφούμενο ταμείο δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό αναστέλλεται η καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του μέχρι την συμμόρφωση με τη διάταξη του άρθρου αυτού.}

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3082/1954 (ΦΕΚ 257/Α/1954), που έχει παραταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του νόμου 3945/2011 (ΦΕΚ 68/Α/2011) μέχρι την 31-12-2012, παρατείνεται για 2 ακόμα έτη από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι την 31-12-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.