Νόμος 4115/13 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 23 του νόμου [Ν] 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α/1998) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011), προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

2. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011) προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1)α του άρθρου 1 του νόμου 3899/2010 προστίθεται η εξής φράση:

 

{..., καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα που έχουν συσταθεί με προεδρικά διατάγματα κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας, όπως ισχύει σήμερα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.