Νόμος 4122/13 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ρύθμιση θεμάτων του νόμου 1811/1988 και του νόμου 590/1977 Κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 εδάφιο 2 της κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του νόμου 1811/1988 (ΦΕΚ 231/Α/1988) Σύμβασης μεταξύ Εκκλησίας της Ελλάδος και Ελληνικού Δημοσίου και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Εκκλησία της Ελλάδος υπεισήλθε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμός Διοίκησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας κατά το άρθρο 47 παράγραφος 2 του νόμου 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α/1977). Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των κατασκευών ασκείται κατά τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.