Νόμος 4122/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 3164/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Β. Νότια - Ανατολική Αττική:

 

α) θέση Φοβόλες Κερατέας, με την επιφύλαξη θετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης,

β) θέση Βραγόνι Κερατέας,

γ) θέση Λατομείο Κυριακού.

 

Σε περίπτωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη θέση Φοβόλες Κερατέας, η θέση Βραγόνι Κερατέας δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατάλληλες θέσεις για τη Νότια - Ανατολική Αττική.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του νόμου 3164/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την πραγματοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητας που αφορά τη διαχείριση αποβλήτων στις θέσεις των προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Α' του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του νόμου 3164/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, εγκρίνονται ως κατάλληλες θέσεις για την εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Μεταφόρτωσης.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 33 του νόμου 3164/2003 συμπληρώνεται με τη φράση ανεξαρτήτως της νομικής μορφής ίδρυσης και λειτουργίας τους.

 

5. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του νόμου 3164/2003 αντικαθίσταται ο όρος Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με τον όρο Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 33 του νόμου 3164/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται άλλος ή άλλοι Δήμοι ή Σύνδεσμοι Δήμων ως φορείς διαχείρισης, εν όλω ή εν μέρει, των έργων του Περιφερειακού Σχεδιασμού.}

 

7. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 33 του νόμου 3164/2003 αντικαθίσταται ο όρος Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας με τον όρο Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.