Νόμος 4148/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1791/1988 (ΦΕΚ 141/Α/1988), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος δύναται να είναι και Γενικός Διευθυντής του ΕΚΕΜ. Η θέση του Προέδρου είναι τιμητική και άμισθη.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1791/1988, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής:

 

{Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα είκοσι και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Η συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο, είναι τιμητική και άμισθη.}

 

3. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1791/1988, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΜ ορίζονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη του στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσωπικότητες εγνωσμένης επιστημονικής αξίας και κύρους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.