Νόμος 4150/13 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Συγκρότηση επιτροπών σχετικών με επιτάξεις - ναυλώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 197 του νόμου [Ν] 4442/1929 (ΦΕΚ 339/Α/1929), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων, η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από:}.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 200 του νόμου [Ν] 4442/1929, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυλώσεων, η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από:}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 200 του νόμου [Ν] 4442/1929, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Καθήκοντα γραμματέα στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ναυλώσεων εκτελεί Υπαξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αναπληρωτή ομοίως Υπαξιωματικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 201 του νόμου [Ν] 4442/1929, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Προκαταβολών για επιτάξεις και ναυλώσεις, η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού

Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από τα εξής μέλη της Διοικητικής Επιτροπής Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων του άρθρου 197:}

 

5. Στο άρθρο 201 του νόμου [Ν] 4442/1929, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Καθήκοντα γραμματέα στην Ειδική Επιτροπή Προκαταβολών, εκτελεί Υπαξιωματικός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αναπληρωτή ομοίως Υπαξιωματικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.