Νόμος 4150/13 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τροποποίηση του Κανονισμού ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το στοιχείο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 44/2011 (ΦΕΚ 110/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ VII, ένα (1) κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά 60 επιβάτες και όχι λιγότερα από 2. Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ V και VI, 1 κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά 50 επιβάτες και όχι λιγότερα από 2. Σε επιβατηγά πλοία που έχουν αναγνωριστεί πριν τις 13-07-2011, εκτελούν πλόες κατηγοριών V, VI και VII και παραλαμβάνουν συνολικό αριθμό επιβατών μέχρι 50 επιβάτες απαιτείται τουλάχιστον 1 κοινόχρηστο αποχωρητήριο. Σε επιβατηγά πλοία που έχουν αναγνωριστεί πριν τις 13-07-2011, εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ VII, εάν κατά τον υπολογισμό των απαιτούμενων αποχωρητηρίων ο αριθμός που προκύπτει είναι δεκαδικός, αυτός στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ή επόμενο ακέραιο, ανάλογα με το αν τα δεκαδικά ψηφία είναι κάτω ή άνω του 0,50 αντίστοιχα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.