Νόμος 4150/13 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί συμβάσεων προμήθειας πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού από ναυπηγικές μονάδες που λειτουργούν στην Ελλάδα, η καταβολή των συμβατικώς προβλεπόμενων ποσών, δόσεων και αναπροσαρμογών τιμήματος γίνεται ύστερα από έκθεση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, στην οποία τεκμηριώνεται η αντιστοιχία μεταξύ του εκάστοτε οφειλόμενου και καταβληθέντος συμβατικού τιμήματος με το εκτελεσθέν έργο και τις πραγματοποιηθείσες από τη ναυπηγική μονάδα πληρωμές ή δαπάνες, αναγκαίες για τη ναυπήγηση εκάστου συγκεκριμένου πλοίου. Η σχετική διαδικασία ενεργοποιείται μετά από αίτηση ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών, το οποίο βαρύνεται με την αντίστοιχη δαπάνη της έκθεσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.