Νόμος 4155/13 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α/2008)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 74/2008 προστίθεται παράγραφος 3Α ως εξής:

 

{Οποτεδήποτε οι οδηγοί των παραπάνω εξαιρέσεων επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία αρχικής επιμόρφωσης.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται από δύο υπαλλήλους της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, και ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής, εκ των οποίων ο ένας, τουλάχιστον, τεχνικός. Τα μέλη της επιτροπής μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α/2008) καταργείται.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 74/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μετά το πέρας της περιοδικής κατάρτισης, ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής / του Κέντρου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας ο οποίος είναι ο αρμόδιος ως προς την κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης του φορέα του, υπογράφει τις σχετικές βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης των ενδιαφερομένων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.