Νόμος 4155/13 - Άρθρο 59

Άρθρο 59


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 4 του άρθρου πέμπτου του νόμου [Ν] 2436/1996 (ΦΕΚ 192/Α/1996) προστίθενται περιπτώσεις ι' και ι)α' ως εξής:

 

{ι. Δαπάνες για αποζημίωση κρατικών ή ιδιωτικών εργαστηρίων που διενεργούν ελέγχους σε δείγματα οργάνων μέτρησης ή σε δείγματα προϊόντων που αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

ι)α. Αγορά δειγμάτων καυσίμων και άλλων προϊόντων για τη διενέργεια ποσοτικών ή μετρολογικών ελέγχων από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.