Νόμος 4177/13 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 1 του άρθρου 4, 2 και 3 του άρθρου 22 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν η αγορανομική διάταξη [ΑΔ] 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/2009) με τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 136/1946 (ΦΕΚ 159/Α/1946).

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 136/1946 (ΦΕΚ 159/Α/1946),

β) ο νόμος [Ν] 3668/2008 (ΦΕΚ 115/Α/2008),

γ) το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 802/1978 (ΦΕΚ 121/Α/1978).

 

3. Τα άρθρα 28 έως 30 του παρόντος καταλαμβάνουν τις συμβάσεις που συνάπτονται και τις υφιστάμενες συμβάσεις που παρατείνονται ή ανανεώνονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.