Νόμος 4180/13 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Παϊάμπορου της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για την ανέγερση κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, χώρων κοινόχρηστου πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων, εγκαταστάσεων διοίκησης, συγκροτημάτων σχολών και βιβλιοθηκών, κτιρίων φοιτητικής μέριμνας, αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως ο χώρος φαίνεται περικλειόμενος με ρυμοτομική γραμμή και τα στοιχεία X1, Χ2, Χ3 ... Χ32, Χ39 ... Χ37, Χ87 ... Χ70, Χ67 ... Χ61, Χ46 ... Χ48, Χ52 ... Χ60, X1 στα 2 πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.4180.13

 

2. Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

α) Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

 

Οικοδομικό τετράγωνο

Είδος χρήσης Γης

Αρτιότητα

Συντελεστής Δόμησης

Κάλυψη

Μέγιστο ύψος

Ο.Τ.Ι)α, 2)α

Εγκαταστάσεις διοίκησης

5 στρέμματα

0,20

15%

15,00 m για το 80% του παραπάνω επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης των οικοδομικών τετραγώνων (ήτοι για ποσοστό κάλυψης 12% των οικοδομικών τετραγώνων) και 20,00 m για το 20% του παραπάνω επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης των οικοδομικών τετραγώνων (ήτοι για ποσοστό κάλυψης 3% των οικοδομικών τετραγώνων)

Ο.Τ. 3)α, 3)β

Συγκροτήματα σχολών και βιβλιοθήκης

5 στρέμματα

0,30

20%

15,00 m

Ο.Τ. 4)α

Συγκροτήματα σχολών

5 στρέμματα

0,30

20%

15,00 m

Ο.Τ. 5

Εγκαταστάσεις φοιτητικής μέριμνας

5 στρέμματα

0,20

15%

15,00 m

Ο.Τ. 6)α, 6)β, 7)α

Αθλητικές εγκαταστάσεις

5 στρέμματα

0,10

20%

15,00 m

Ο.Τ. 8, 9

Χώροι κοινόχρηστου πρασίνου

5 στρέμματα

0,022

5%

4,50 m

Ο.Τ. 1)β, 2)β, 3)γ, 3)δ, 3)ε, 4)β και 4)γ

Χώροι κοινόχρηστου πρασίνου - Ακατάλληλες για δόμησης περιοχές

 

 

β) Πριν την έγκριση των Μελετών και την έκδοση Αδειών Δόμησης εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες για τη θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και γεωφυσικές διασκοπήσεις όπου αυτό απαιτηθεί.

 

3. α) Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραγράφων θα πρέπει να εναρμονίζονται με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.

 

β) Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας απαιτείται η έγκριση, κατά τις κείμενες διατάξεις, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ως απαραίτητη προϋπόθεση.

 

γ) Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου εκδίδεται μετά από αίτημα του αρμόδιου φορέα διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 28 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.