Νόμος 4199/13 - Άρθρο 114

Άρθρο 114: Κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές μονάδες οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 570/1970 (ΦΕΚ 125/Α/1970) προστίθεται άρθρο 1Α ως εξής:

 

{Άρθρο 1Α

 

1. Κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα κατά τους ορισμούς του άρθρου 3 της υπ' αριθμόν 29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112/Β/2009), τοποθετημένο εκ κατασκευής σε όχημα και εγκεκριμένο με κανονιστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ κατά τη διαδικασία έκδοσης της έγκρισης τύπου του οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδικοποιημένος νόμος [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999)), όπως ισχύει, επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο:

 

α. Με κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που έχει λάβει έγκριση τύπου με κανονιστική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ η οποία πρέπει να είναι η ίδια ή νεότερη με εκείνη την κανονιστική πράξη του εκ κατασκευής κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που αντικαθιστά.

 

β. Με κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που είναι σύμφωνη με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αυτή η δυνατότητα δίνεται μόνον, εφόσον δεν προβλέπεται από κανονιστική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΟΗΕ / ΟΕΕ η έκδοση έγκρισης τύπου για κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα.

 

2. Εφόσον η αντικατάσταση κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο αυτό αποτελεί ή προκαλεί αλλαγή κύριου χαρακτηριστικού του οχήματος ισχύουν επιπρόσθετα οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.