Νόμος 4199/13 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Ανάθεση σε δημόσια υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα και πρόταση της οικείας Περιφέρειας, η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να προβαίνει στην ανάθεση της παροχής δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό σε εγχώριους φορείς, με την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ι' του Κανονισμού, που αποτελούν νομικώς ανεξάρτητα πρόσωπα, επί των οποίων μία δημόσια αρχή ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των υπηρεσιών της.

 

2. Η ανάθεση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

 

3. Η απόφαση τοπικής δημόσιας Αρχής, με την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση γ' του Κανονισμού, για την παροχή από την ίδια δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού και υπόκειται στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει τους κανόνες, βάσει των οποίων είναι δυνατή η ανάληψη δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών από αρμόδιες τοπικές Αρχές ή η ανάθεση σε εγχώριους φορείς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.