Νόμος 4199/13 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Προϋπολογισμός - Ισολογισμός Έλεγχος οικονομικών στοιχείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισμό του επόμενου έτους, ο οποίος υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών.

 

2. Για κάθε οικονομική χρήση, η οποία ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών έχει υποχρέωση να συντάσσει και να δημοσιεύει ισολογισμό και οικονομικές καταστάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81 του παρόντος νόμου.

 

3. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων, των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία.

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.