Νόμος 4199/13 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Νομικός Σύμβουλος - Δικηγόροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται 1 θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως ισχύει, με πάγια αντιμισθία δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ο οποίος διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική εμπειρία, κατόπιν προσκλήσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης.

 

2. Ο Νομικός Σύμβουλος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής και

 

β) τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.

 

3. Ο Νομικός Σύμβουλος δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο παρέχει νομικές υπηρεσίες στη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκτελούν μεταφορές επιβατών ή λειτουργούν σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων.

 

4. Συνιστάται επίσης 1 θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή, ο οποίος προσλαμβάνεται όπως και ο Νομικός Σύμβουλος.

 

5. Με πρόταση του Προέδρου της η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών μπορεί να προσφεύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές για τις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.