Νόμος 4208/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνεται η ισχύς της πράξης υπουργικού συμβουλίου υπ' αριθμόν 41/1993 (ΦΕΚ 30/Α/1993) αναδρομικά από 25-08-1998 μέχρι 24-08-2021, με δυνατότητα περαιτέρω παρατάσεως επί πενταετία εφόσον κριθεί ότι η καθυστέρηση υλοποίησης του σκοπού οφείλεται σε υπαιτιότητα της διοίκησης.

 

2. Στην παράγραφο 2Β του άρθρου 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987) μετά το προτελευταίο εδάφιο, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Το καθεστώς των παραχωρούμενων εκτάσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγεται από το μεταγενέστερο των παραχωρήσεων ή τυχόν παρατάσεων αυτών χαρακτηρισμό των εκτάσεων ως δάση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανέγερσης κτιρίων, κτισμάτων ή εγκαταστάσεων ή προπαρασκευαστικές εργασίες υλοποίησης των έργων αυτών, που κατατείνουν στην πραγμάτωση του σκοπού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του προηγούμενου εδαφίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.