Νόμος 4213/13 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Οικοδομική άδεια επέκτασης ή προσθήκης σε κτήρια όπου στεγάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Σε οικόπεδα ή γήπεδα, όπου ήδη υφίστανται κτήρια, που στεγάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και που τμήματά τους ή το σύνολό τους στερείται οικοδομικής άδειας επέκτασης ή προσθήκης, επιτρέπεται η έκδοση άδειας δόμησης κατόπιν αιτήσεως του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ανωνύμων Εταιρειών, που ελέγχονται από αυτά, καθώς και από τρίτο για λογαριασμό τους, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του μεγίστου επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης και του συντελεστή δόμησης και τηρούνται αποστάσεις Δ από τα πίσω και τα πλάγια όρια του οικοπέδου.

 

β) Υφιστάμενα κτίρια όπου στεγάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας επιτρέπεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος να αναδιαρρυθμιστούν ή να επισκευαστούν για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή χρήση τους, χωρίς αύξηση του όγκου των κτηρίων, κατόπιν αιτήσεως του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ανωνύμων Εταιρειών που ελέγχονται από αυτά, μετά από την έκδοση της σχετικής άδειας δόμησης.

 

γ) Στις παραπάνω περιπτώσεις α' και β' για λόγους δημοσίου συμφέροντος η άδεια δόμησης εκδίδεται εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης έκδοσής της, η οποία συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 4030/2011. Ταυτόχρονα η αρχή που εκδίδει την άδεια δόμησης βεβαιώνει τις ελλείψεις του φακέλου, που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 (νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης κ.λ.π.) και τάσσεται αποκλειστική προθεσμία 3 ετών για την συμπλήρωσή τους η οποία άρχεται από τη ημερομηνία έκδοσης της άδειας δόμησης.

 

δ) Οι διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων εφαρμόζονται αναλόγως και σε υφιστάμενα κτίρια όπου στεγάζονται δικαστικά καταστήματα, καταστήματα κράτησης και εν γένει υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4285/2014 (ΦΕΚ 191/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.