Νόμος 4213/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Τροποποίηση του άρθρου 20 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) και άρθρου 16 του νόμου 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 20, παράγραφος 2, εδάφιο α του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) μετά τη φράση είτε με μετάταξη προστίθεται η φράση είτε με απόσπαση.

 

2. Στο άρθρο 20, παράγραφος 8, εδάφιο α του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) μετά τη φράση είτε με μετάταξη προστίθεται η φράση είτε με απόσπαση.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Εφόσον δεν είναι εφικτή η μεταφορά πιστώσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων της οργανικής τους θέσης βαρύνει τον φορέα από τον οποίο έχουν αποσπαστεί πλην εκείνων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, οπότε καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.