Νόμος 4233/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Μετασκευή κινητήρων οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τη μετασκευή των κινητήρων οχημάτων σε κινητήρες διπλού καυσίμου, ήτοι συμβατικού καυσίμου και αερίου καυσίμου (πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG ή υγραερίου LPG), χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς R-110 και R-67 της ΟΕΕ/ΗΕ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές μετατροπής, οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου των μετασκευασμένων οχημάτων από τα ΚΤΕΟ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.