Νόμος 4237/14 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 102 - 104 και 119 του νόμου 4001/2011, που αναφέρονται στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του πάσης φύσεως προσωπικού της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία και των λοιπών φορέων στους οποίους και εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις αυτές.

 

Η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ενημερώνεται και διατυπώνει προτάσεις και παρατηρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών επί του σχεδίου της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πώληση του 66% των μετοχών εκδόσεως της Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανώνυμη εταιρεία στον επενδυτή κατά το προβλεπόμενο στο άρθρο 1.

 

Η διαδικασία της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του Κανονισμού της Βουλής εφαρμόζεται αναλογικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.