Νόμος 4257/14 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 34 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 τροποποιείται ως εξής:

 

{34. Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε υπηρεσία του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκτός των υπαλλήλων εκείνων, οι οποίοι έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις υποχρεωτικής παραμονής στον φορέα, όπου ανήκουν, βάσει ειδικών διατάξεων, μπορούν να διοριστούν, εφόσον επιλεγούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη θέση του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισμός τους εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή ταυτόχρονης με το διορισμό παραίτησής τους από τη θέση που κατέχουν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.