Νόμος 4257/14 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για το προσωπικό που μεταφέρθηκε από Δημοτικές Επιχειρήσεις Δήμων σε Δήμους και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, με ειδικές διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ρητά ότι το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στους νέους φορείς λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του, η προϋπηρεσία αυτή συνυπολογίζεται και για την καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου 204 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.