Νόμος 4257/14 - Άρθρο 57

Άρθρο 57


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δύνανται να συγκροτούνται ανά Περιφέρεια και σε περίπτωση που αυτό απαιτείται, είναι δυνατή η συγκρότηση ενός κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

2. Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια της προηγούμενης παραγράφου μέχρι τις 31-12-2012, παρατείνεται, κατ' εξαίρεση, η εκλογική διαδικασία για τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την ευθύνη καθορισμού των προθεσμιών της εκλογικής διαδικασίας, καθώς και του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

 

3. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων της παραγράφου 1 παρατείνεται η λειτουργία των υφισταμένων κατά τις 31-12-2012 υπηρεσιακών συμβουλίων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.