Νόμος 4264/14 - Άρθρο 61

Άρθρο 61


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 34/1995 (ΦΕΚ 30/Α/1995) και βρίσκονται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά (Βαρβάκειος Αγορά) του Δήμου Αθηναίων και έληξαν ή λήγουν οποτεδήποτε, παρατείνονται για 6 έτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή, εφόσον αυτός τηρεί τους όρους της σύμβασης. Το μηνιαίο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το προσαυξημένο κατά 5% καταβαλλόμενο κατά τον τελευταίο χρόνο μίσθωμα και έκτοτε αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε έτος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 

2. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 23 του νόμου 3728/2008 (ΦΕΚ 258/Α/2008) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.