Νόμος 4272/14 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 2238/1994, όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Εξαιρετικά για το φόρο που αναλογεί, σύμφωνα με το εδάφιο 1, στο οικονομικό έτος 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 31-07-2014. Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, κατά το ίδιο οικονομικό έτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο 4, είναι μέχρι το ποσό των 300 €, αυτό καταβάλλεται έως την 29-08-2014.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Ειδικότερα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση της 01-01-2014, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι και τη 14-07-2014.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.