Νόμος 4276/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ναύδετα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται η τοποθέτηση και εκμετάλλευση ναυδέτων για την πρόσδεση τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών σε οριοθετημένες θαλάσσιες περιοχές εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ).

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή και οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες τοποθετούνται τα ναύδετα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η μεθοδολογία για την τοποθέτησή τους και για τον προσδιορισμό του μεγίστου αριθμού ναυδέτων ανά οριοθετημένη περιοχή, τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος τοποθέτησης και εκμετάλλευσης ναυδέτων, ο τρόπος προσδιορισμού του οικονομικού ανταλλάγματος - το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου - ο φορέας και η διαδικασία είσπραξής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

2. α. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την τοποθέτηση και εκμετάλλευση ναυδέτων προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, του Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και της αρμόδιας Εφορίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

 

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.