Νόμος 4276/14 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Περιεχόμενο της σύμβασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύμβαση χορηγίας περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών. Με τη Σύμβαση χορηγίας πρέπει να προβλέπονται, ιδίως, τα ακόλουθα:

 

α. Οι δραστηριότητες, τα έργα και οι ενέργειες που αναλαμβάνει να ενισχύσει ο χορηγός με τη χορηγία για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας,

β. το είδος της παροχής του χορηγού,

γ. τα αντισταθμίσματα υπέρ του χορηγού,

δ. άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας,

ε. οι λόγοι καταγγελίας της σύμβασης και οι συνέπειές της,

στ. το ενδεχόμενο πολλαπλής χορηγίας, συγχορηγίας ή μερικής χορηγίας,

ζ. διάρκεια της σύμβασης χορηγίας.

 

2. Στη σύμβαση χορηγίας καθορίζεται ρητώς ο τρόπος υλοποίησης των ενεργειών, υλικών ή άυλων, για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας.

 

3. Στη σύμβαση χορηγίας καθορίζονται τα υπέρ του χορηγού αντισταθμίσματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.