Νόμος 4277/14 - Άρθρο 54

Άρθρο 54


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε2 του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι αντίστοιχες της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011, καθ' ο μέρος αφορούν την περίπτωση β' του πέμπτου εδαφίου της ως άνω παραγράφου, δεν επηρεάζονται από τη θέση σε ισχύ του νόμου 4275/2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.