Νόμος 4277/14 - Άρθρο p12

Παράρτημα XII


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άρθρο 23, Παράγραφος 3)β

 

Περιοχές γεωργίας που δύνανται να κατηγοριοποιηθούν, αφορούν αξιόλογα παραγωγικά εδάφη, με παραδοσιακές και εξειδικευμένες καλλιέργειες, με καλλιέργειες που δημιουργούν φυσικές ενότητες και εκτάσεις των οποίων η καλλιέργεια έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή του τοπίου. Με τα σχέδια των άρθρων 7 και 8 του νόμου 4269/2014 και τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 5 του άρθρου 1, καθορίζονται (τα όρια των περιοχών αυτών και δίνονται κατευθύνσεις για τις χρήσεις και τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Οι κατηγορίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

 

α) Κατηγορία Γ1: Οι γεωργικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε Ζώνες (προστατευόμενων περιοχών υψηλής προστασίας (ζώνες Α προστασίας ορεινών - όγκων, περιαστικό πράσινο, ζώνες Α προστασίας ρεμάτων κ.λ.π).

 

β) Κατηγορία Γ2: Οι γεωργικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε Ζώνες Προστατευόμενων θεσμοθετημένων περιοχών (ζώνες Β προστασίας ορεινών όγκων, αρχαιολογικές ζώνες Β, ζώνες Β προστασίας ρεμάτων, γεωργικές ζώνες υψηλές (προστασίας σε θεσμοθετημένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ή άλλα ειδικά προεδρικά διατάγματα).

 

γ) Κατηγορία Γ3: Οι εκτάσεις:

 

γ)α) Οι οποίες είναι οριοθετημένες και από τις καλλιέργειες των οποίων παράγονται οίνοι ποιότητας (τοπικοί οίνοι και ονομασίας κατά παράδοση) ή / και Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

γ)β) Για τις οποίες εισπράττονται επιδοτήσεις στο πλαίσιο του συστήματος της ενιαίας ενίσχυσης καθώς και γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων, νια την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στα πλαίσια του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου (L30/2009) αλλά και του Κανονισμού 834/2007 του Συμβουλίου (L189/2007).

γ)γ) Με καλλιέργειες που συγκροτούν φυσικές ενότητες (όπως οι ελαιώνες, αμπελώνες).

 

Ειδικότερα για τις ως άνω περιοχές δίνονται οι εξής κατευθύνσεις:

 

(α) Στις εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας, τοπικών αγροτικών προϊόντων επιβάλλονται ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι και οι επιχειρήσεις ενισχύονται για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

(β) Ενισχύεται η εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας και διαχείρισης των παραπροϊόντων των ελαιουργείων, με ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους και παράλληλα χορηγούνται ειδικές πρόσθετες ενισχύσεις για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

(γ) Ενισχύονται αποκεντρωμένα μικρής κλίμακας συστήματα κομποστοποίησης των απορριμμάτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, με ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους και οι επιχειρήσεις ενισχύονται για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.