Νόμος 4277/14 - Άρθρο p15

Παράρτημα XV


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άρθρο 31, Παράγραφος 2

 

Για τη διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές:

 

α) Σχεδιάζεται η χωροθέτηση και ρυθμίζεται, συντονισμένα, η εμβέλεια χρήσεων και λειτουργιών:

 

κρίσιμων για τη διαχείριση έκτακτων αναγκών: όπως είναι μονάδες υγείας, σταθμοί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί / τηλεοπτικοί σταθμοί, σταθμοί / δίκτυα διανομής ενέργειας, ελικοδρόμια,
και τρωτών σε φυσικούς / τεχνολογικούς κινδύνους και καταστροφές όπως χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού ή ιδιότυπης χρήσης, όπως φυλακές ή μεγάλης επικινδυνότητας ως προς εγκαταστάσεις δευτερογενούς παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης, καθώς και μεταφοράς επικίνδυνων υλικών,

 

β) Καταρτίζονται σχέδια ασφαλούς απομάκρυνσης του πληθυσμού σε περίπτωση επικείμενης ή εν εξελίξει καταστροφής, στις περιοχές μεγάλου κινδύνου,

 

γ) Προάγεται η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων των εμπλεκομένων με χωρικές πολιτικές διαχείρισης κινδύνων / καταστροφών, στις φάσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και ανασυγκρότησης, για εξειδίκευση και επικαιροποίηση των πολιτικών.

 

Άρθρο 31, Παράγραφος 4

 

Για την προσαρμογή του συστήματος μεταφορών σε έκτακτες συνθήκες, προγραμματίζονται οι απαραίτητες ενέργειες, επεμβάσεις, έργα, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες ιδιοκτησίας των έργων και το σχετικό ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.