Νόμος 4277/14 - Άρθρο p8

Παράρτημα VIΙΙ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Άρθρο 19

 

Η θεσμική ρύθμιση για την προστασία του πρασίνου γίνεται σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, με κατευθυντήριο ή. κανονιστικό τρόπο ανάλογα με το βαθμό τεκμηρίωσης που διαθέτει η μελέτη και τον βαθμό ωριμότητας του θέματος σε τοπικό επίπεδο.

 

Άρθρο 19, Παράγραφος 5

 

Κατευθύνσεις για την εξειδίκευση του σχεδιασμού πρασίνου και ανάκτησης του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου

 

1. Με τα σχέδια πρασίνου και ανάκτησης του δημόσιου χώρου αντιμετωπίζονται ενιαίως τα ζητήματα μορφολογίας του σχεδιασμού αλλά και τα θεσμικά ζητήματα διαχείρισης του δημόσιου και κοινόχρηστου χώρου. Ειδικότερα: εξειδικεύεται ή τροποποιείται ο χαρακτηρισμός των Κοινόχρηστων Χώρων (ΚΧ) πρασίνου, όπως είναι οι πλατείες, τα άλση, τα πάρκα, εντοπίζονται τα προστατευτέα φυσικά στοιχεία και οι νέες ζώνες φύτευσης, διακρίνονται οι χώροι στάθμευσης, αναμορφώνεται το δίκτυο πεζοδρομίων, οριοθετούνται οι επιτρεπόμενες υπαίθριες χρήσεις και κατασκευές, οι τυχόν κανονισμοί λειτουργίας, τα ωράρια τροφοδοσίας των καταστημάτων, μέτρα αποφυγής της ηχορύπανσης και προστασίας του πρασίνου κ.λ.π. Με τα ίδια σχέδια / προγράμματα ελέγχεται η πορεία εφαρμογής του σχεδίου πόλεως ως προς την υλοποίηση των κοινόχρηστων χώρων και των στοών / πρασιών, εξειδικεύονται οι χρήσεις στις περιοχές που δεν είναι ΚΧ και έχουν οριστεί ως αστικό πράσινο και προτείνονται διοικητικά μέτρα ή / και κίνητρα για την υλοποίηση του προγράμματος διεύρυνσης, του πρασίνου, όπως είναι η απομάκρυνση επαγγελματικών χρήσεων και οχημάτων από τις πρασιές, η επίσπευση της εφαρμογής του σχεδίου με απομάκρυνση ή απαλλοτρίωση κατασκευών επί κοινόχρηστων χώρων, η παραχώρηση σε κοινή χρήση ελεύθερων ιδιωτικών χώρων βάσει των σχετικών εργαλείων του άρθρου 10 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012)), η φύτευση δωμάτων και κάθετων επιφανειών, η αντικατάσταση των υλικών επίστρωσης ή των συμπαγών περιφράξεων, ο έλεγχος εφαρμογής του σχεδίου φύτευσης βάσει του κτιριοδομικού κανονισμού και η επέκταση της ισχύος του σε παλαιότερες οικοδομικές άδειες, η θέσπιση οικονομικών κινήτρων από πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ή άλλο Δημοτικό ή Περιφερειακό πρόγραμμα για τη βελτίωση της βιοκλιματικής απόδοσης οικιστικών περιοχών με τη φυτεύσεις.

 

2. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών και η ανάθεση στους Δήμους εφαρμογής των σχεδίων φύτευσης και συντήρησης του πρασίνου, βάσει των σχετικών εξειδικευμένων κατευθύνσεων και λαμβάνονται μέτρα εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης νέων σε συνεργασία με τα σχολεία και ενεργοποίησης των κατοίκων για την περιφρούρηση και συντήρηση του πρασίνου και του δημόσιου χώρου.

 

3. Με τα σχέδια των άρθρων 7 και 8 του νόμου 4269/2014 και τα προγράμματα εφαρμογής τους δίνονται κατευθύνσεις για τις ανωτέρω μελέτες και σχέδια, ή λαμβάνοντα μέτρα και ρυθμίσεις αμέσου εφαρμογής όπου αυτό είναι εφικτό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.