Νόμος 4315/14 - Άρθρο 57

Άρθρο 57


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα μηνών που συνήφθησαν από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες Ανώνυμη Εταιρεία με φυσικά πρόσωπα, κατόπιν της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 15/23188/2013 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, σύμφωνα με το νόμο 2190/1994 όπως ισχύει, παρατείνονται μέχρι την 31-12-2015. Μετατροπή των ανωτέρω συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και παράτασή τους για μεγαλύτερο συνολικό χρονικό διάστημα, είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.