Νόμος 4320/15 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Επιδότηση σίτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χορηγείται, αρχής γενομένης από το έτος 2015 και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έκτο του νόμου 4381/2016 (ΦΕΚ 70/Α/2016).

 

2. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτισης, λαμβάνεται υπ' όψιν το σύνολο των εισοδημάτων των δικαιούχων, από κάθε πηγή. Στο εισόδημα δεν προσμετρώνται έσοδα όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τα επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το Κράτος.

 

3. Η επιδότηση σίτισης παρέχεται με κουπόνια ή άλλον ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια ειδών σίτισης.

 

4. Η παροχή του επιδόματος σίτισης επεκτείνεται και εντός του επόμενου έτους, προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των 12 μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο έβδομο του νόμου 4381/2016 (ΦΕΚ 70/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.