Νόμος 4320/15 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 16Γ του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) χρηματικά διαθέσιμα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ποσού 555.600.000,00 ευρώ, μετά των πιστωθέντων τόκων από την ημερομηνία κατάθεσής τους σε λογαριασμό του Ταμείου στην Τράπεζα της Ελλάδος και εφεξής, αποδίδονται άμεσα και εφάπαξ από το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

2. Η παράγραφος 1 ισχύει από 06-03-2015.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3864/2010 (ΦΕΚ 119/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω τα διαθέσιμα του Ταμείου τοποθετούνται μέχρι 31-12-2015 κατά ποσοστό 10% σε καταθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και κατά ποσοστό 90% σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997), οι οποίες όπως εκάστοτε ισχύουν εφαρμόζονται και για το Ταμείο. Η διάταξη του ως άνω εδαφίου ισχύει από 17-03-2015.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.