Νόμος 4320/15 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 3 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 579/1971 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Το Ίδρυμα διοικείται προσωρινώς από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από:

 

α. Τον Πρόεδρο με τον Αναπληρωτή του και δύο μέλη με τους αναπληρωτές τους οριζόμενους από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τη θέση του Προέδρου απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών ή Νομικών Σπουδών με εμπειρία και γνώσεις σε θέματα κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας.

 

β. Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του.

 

γ. Ένα μέλος το οποίο ορίζεται από εξουσιοδοτημένο από την οικογένεια απόγονο της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση παρέλευσης ενός μηνός από την πρόσκληση ορισμού μέλους από τον εξουσιοδοτημένο απόγονο της οικογένειας Βασιλείου Σικιαρίδη, εάν δεν οριστεί μέλος και ο αναπληρωτής του, ορίζεται ένα μέλος ακόμα από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

 

δ. Από δύο μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους αναπληρωτές τους.

 

2. Κυβερνητικός Επίτροπος του Ιδρύματος διορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

3. Η θητεία των μελών ορίζεται διετής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.