Νόμος 4342/15 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4332/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε 99 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 5.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.