Νόμος 4342/15 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Μεταφορά προσφύγων - μεταναστών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την αντιμετώπιση ειδικών κοινωνικών αναγκών που αφορούν στη μεταφορά προσφύγων - μεταναστών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 44/2011 Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων (ΦΕΚ 110/Α/2011), μεταφορά κατά τη χειμερινή περίοδο του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων υπό ελληνική σημαία ή σημαία Κρατών - Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που ισχύει κατά τη θερινή περίοδο. Στην απόφαση καθορίζεται η χρονική διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ανωτέρω μεταφοράς.

 

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η οργανική σύνθεση των πλοίων παραμένει η εκάστοτε προβλεπόμενη κατά τη θερινή περίοδο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.