Νόμος 4384/16 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο εξής ΑΕΣ, είναι ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, τις οποίες συνιστούν Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και άλλες Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις που συμμετέχουν στην Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ο κωδικοποιημένο νόμος [Ν]2190/1920.

 

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις των οποίων το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 19.

 

Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 20 καθορίζονται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις για την εγγραφή τους στο μητρώο, καθώς και για την επικαιροποίηση αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4673/2020 (ΦΕΚ 52/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.