Νόμος 4399/16 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Επιλέξιμες δαπάνες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8.

 

2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παραγράφου 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν και:

 

α) για τις δαπάνες των παραγράφων 1, 3, 4, 6 και 10 του άρθρου 9 και

 

β) για τις δαπάνες αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και παραγωγής θερμότητας/ ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία χρήση της παραγράφου 8 του άρθρου 9.

 

3. Τα επενδυτικά σχέδια των υπό ίδρυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μπορούν να ενισχυθούν επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παραγράφου 1 με τις δαπάνες εκκίνησης της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

 

4. Τα επενδυτικά σχέδια συμπαραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 9.

 

5. Τα επενδυτικά σχέδια Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών, Υβριδικών Σταθμών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, παραγωγής βιοκαυσίμων και παραγωγής θερμότητας / ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες των παραγράφων 3, 4 και 8 του άρθρου 9.

 

6. Τα επενδυτικά σχέδια αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης ενισχύονται μόνο για τις δαπάνες των παραγράφων 3, 4 και 9 του άρθρου 9.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.