Νόμος 4415/16 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραχωρείται στο Δήμο Καισαριανής για σαράντα έτη η αποκλειστική χρήση εκτάσεως 463.946 m2, που αποτελεί τμήμα του δημοσίου κτήματος με ΑΒΚ 2301, όπως καθορίζεται επακριβώς στο προσαρτώμενο παράρτημα, τοπογραφικό διάγραμμα από 25-04-2016 των μηχανικών Δημητρίου Παπαδόπουλου και Χρήστου Αντωνόπουλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών, και απεικονίζεται με τα στοιχεία (1,2,3... 115,116,1) με τους παρακάτω όρους:

 

α. Σκοπός της παραχώρησης είναι η διατήρηση και ανάδειξη του παραχωρούμενου τμήματος δημόσιου κτήματος ως χώρου ιστορικής μνήμης της εθνικής αντίστασης, καθώς και η δημιουργία πάρκου αναψυχής, ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

 

β. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων εντός του ως άνω τμήματος δημόσιου κτήματος.

 

γ. Ο Δήμος διαχειρίζεται τα παραχωρούμενα δημόσια ακίνητα προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των ακινήτων αυτών και δεν παρεμποδίζεται η χρήση τους ως ιστορικό μνημείο και πάρκο αναψυχής.

 

2. Στο Δήμο Καισαριανής ανήκει η αποκλειστική αρμοδιότητα και υποχρέωση φύλαξης, καθαρισμού, καλλωπισμού και εν γένει συντήρησης του παραχωρούμενου τμήματος Δημόσιου Κτήματος με δικές του δαπάνες.

 

Έσοδα του Δήμου Καισαριανής από τη διαχείριση και εκμετάλλευση του τμήματος αυτού για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εν γένει συντήρηση και την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίησή του.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της παρούσας παραχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια αυτής.

 

n.4415.16

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.