Νόμος 4440/16 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που κατέχει τη θέση υπάλληλος αποσπασμένος από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, από τον οποίο δεν είναι εφικτή η μεταφορά πιστώσεων, ο υπάλληλος λαμβάνει από το φορέα προέλευσής του τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα της οργανικής του θέσης, πλην εκείνων που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, οπότε καταβάλλονται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Σε περίπτωση που οι καταβαλλόμενες, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αποδοχές υπολείπονται των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η διαφορά καταβάλλεται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.