Νόμος 4441/16 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Καταργητικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α. το εδάφιο γ' της παραγράφου 3 και το εδάφιο β' της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1746/1988 (ΦΕΚ 2/Α/1988),

 

β. το άρθρο 54 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1093/1938 (ΦΕΚ 68/Α/1938),

 

γ. ο αναγκαστικός νόμος [Ν] 582/1945 (ΦΕΚ 244/Α/1945),

 

δ. το άρθρο 4 και η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3619/1956 (ΦΕΚ 277/Α/1956),

 

ε. το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1446/1984 (ΦΕΚ 80/Α/1984),

 

στ. οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1004/1971 (ΦΕΚ 199/Α/1971),

 

ζ. το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 433/1963 (ΦΕΚ 124/Α/1963),

 

η. το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3757/1957 (ΦΕΚ 184/Α/1957),

 

θ. το άρθρο 2, η παράγραφος 2 του άρθρου 6 και το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 4286/1963 (ΦΕΚ 41/Α/1963),

 

ι. οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002),

 

ι)α. το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 235/2003 (ΦΕΚ 210/Α/2003) και

 

ι)β. ο αναγκαστικός νόμος [Ν] 1092/1938 (ΦΕΚ 68/Α/1938), πλην των άρθρων 1, 2, 4 και 5.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.