Νόμος 4479/17 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας (ΔΗΠΕΘΕ) δύνανται να προσλαμβάνονται ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για τις θέσεις αυτές επιλέγονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που έχουν ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου. Προσλήψεις καλλιτεχνικών διευθυντών που τυχόν έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.