Νόμος 4483/17 - Άρθρο 90

Άρθρο 90: Σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο β' εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012) η φράση της περίπτωσης β' αντικαθίσταται από τη φράση της περίπτωσης γ'.

 

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από την 14-03-2012.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.