Νόμος 4496/17 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 15 του νόμου 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 15: Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων

 

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης για τα άλλα προϊόντα. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 4 και το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τα οποία έχουν εγκριθεί με την 49/2015 (ΦΕΚ 174/Α/2015) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

 

2. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων για κάθε προϊόν είναι ανάλογο με τα προγράμματα για την πρόληψη και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 εκτός εάν ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για ορισμένα προϊόντα, όπως για τις ηλεκτρικές στήλες, τους συσσωρευτές, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.