Νόμος 4504/17 - Άρθρο 92

Άρθρο 92: Στελέχωση Πλοηγικών Σταθμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 29, 30, 31 και 32 του άρθρου 77 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 103/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{29. Ο Κλάδος Αρχιπλοηγών - Πλοηγών περιλαμβάνει συνολικά εξήντα μία (61) θέσεις.

30. Ο Κλάδος Κυβερνητών Πλοηγίδων περιλαμβάνει συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις.

31. Ο Κλάδος Μηχανοδηγών Πλοηγίδων περιλαμβάνει συνολικά τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.

32. Ο Κλάδος Πρυμνοδετών περιλαμβάνει συνολικά 24 θέσεις.}

 

2. Η κατανομή των θέσεων ανά Πλοηγικό Σταθμό και ανά Κλάδο ρυθμίζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3142/1955 (ΦΕΚ 43/Α/1955) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Οι Πλοηγικοί Σταθμοί συνιστώνται ή καταργούνται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

3. Με την ίδια ανωτέρω διαδικασία, ορίζεται και η περιοχή αρμοδιότητας του κάθε Πλοηγικού σταθμού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.